Auto škola “PRAVO” Vam je omogućila preuzimanje i korišcenje zvaničnih testova za polaganje pismenog dela vozačkog ispita, a sve u cilju boljeg razumevanja saobraćajnih pravila i propisa i uspešnije pripreme za polaganje. Ovde možete preuzeti najnovije testove za vožnju i rešenja za polaganje A, B, C i D kategorije za 2014. godinu. Sve što je potrebno je da kliknete na željenu oblast ispita. Odnedavno smo napravili i odgovore na sva pitanja koja možete preuzeti sa našeg sajta.

Pitanja su razvrstana po kategorijama i oblastima (NAPOMENA: testove vežbajte preko Google Chrome pregledača)

Teatovi za B  kateegoriju