Auto škola “PRAVO” Vam je omogućila preuzimanje i korišcenje zvaničnih testova za polaganje pismenog dela vozačkog ispita, a sve u cilju boljeg razumevanja saobraćajnih pravila i propisa i uspešnije pripreme za polaganje. Ovde možete preuzeti najnovije testove za vožnju i rešenja za polaganje A, B, C i D kategorije za 2014. godinu. Sve što je potrebno je da kliknete na željenu oblast ispita. Odnedavno smo napravili i odgovore na sva pitanja koja možete preuzeti sa našeg sajta.

mobTest saobSituacije znak ruta1
Android aplikacija. Testovi za Vas mobilni telefon Saobraćajne situacije. Stavite se u ulogu vozača Naučite saobraćajne znakove ili ih se barem podsetite Rute za polaganje vozačkog ispita svih kategorija

Pitanja su razvrstana po kategorijama i oblastima (NAPOMENA: testove vežbajte preko Google Chrom pregledača)

A kategorija B kategorija C kategorija D kategorija
 


 


 

Testovi za B kategoriju


Testovi za A kategoriju


 

Testovi iz prve pomoći – možete polagati u našoj auto školi (cena je 5.100,00 dinara)


Prijatelji sajta

Kako se polažu NOVI testovi za vožnju

kategorije A1, A2, A i B ukupan broj bodova je 100. Minimum 90 bodova je potrebno kako bi se položio ispit.

Za kategorije C1, C, D1 i D ukupan broj bodova je 130. Minimum 117 boda je potrebno kako bi se položio ispit.

Test se sastoji od 3 lista: prvi sadrži 11 pitanja (22 poena, za A kategorije 20), drugi 18 pitanja (44 poena) i treći 13 pitanja (34 poena, za A kategorije 36). C i D kategorija imaju još jedan list, koji nosi 30 poena.

Za sve kategorije rešavanje testova traje 60 minuta. Napominjemo da se testovi rešavaju zaokruživanjem slova ispred ponudenih odgovora. Ukoliko se pitanjem zahteva odgovor na dva ili više rešenja (piše ispod pitanja), potrebno je zaokružiti toliko slova ispred rešenja.

Primeri zaokruživanja tacnih odgovora

primer        primer1

Auto škola “PRAVO” organizuje i pripremu za polaganje testova u našoj učionici pre termina polaganja, o čemu se možete informisati lično ili putem telefona škole. Naš predavač će Vas upoznati šta se na testu očekuje, koje su karakteristične greške ili odgovoriti na Vaša pitanja.
Auto škola “PRAVO” Vam želi uspeh u radu i uspešno polaganje testova !